LỊCH THI

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Luật Đất đai năm 2024”

------------------------------------

 Cuộc thi thứ 1: diễn ra trong vòng 10 ngày (từ ngày 6 /6/2024 đến hết ngày 16/6/2024).
 Cuộc thi thứ 2: diễn ra trong vòng 10 ngày (từ ngày 18/6/2024 đến hết ngày 28/6/2024).