Các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình

Họ tên

Chức danh

Bùi Văn Khánh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Toàn

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Đinh Công Sứ

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Chương

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quách Tất Liêm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
 

Họ tên

Chức danh

Bùi Văn Trường

Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Ngô Ngọc Mỹ

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Nguyễn Văn Tâm

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Vũ Tuấn Dũng

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

 

Các Phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

 

1. Phòng Nội chính - Văn xã - Kiểm soát thủ tục hành chính

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Hoàng Vân

Trưởng phòng

Nguyễn Quốc Vũ

Phó phòng

Nguyễn Thị Tố Nga

Phó phòng

Bùi Tiến Thành

Phó phòng

Đỗ Thị Thanh Hương

Chuyên viên

Lê Thị Thu Hoa

Chuyên viên

2. Phòng Kinh tế ngành

Họ tên

Chức vụ

Quách Thu Hòa

Trưởng phòng

Trần Văn Đính

Phó phòng

Trần Xuân Hoàng

CViên

Bùi Văn Đồng

CViên

Phạm Minh Dân

Cviên

Nguyễn Ngọc Kim

Cviên

3. Phòng Kinh tế tổng hợp

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng

Bùi Hoàng Khánh

Phó phòng

Vũ Bình Minh

Phó phòng

Lê Quang Toàn

Cviên

4. Phòng Tổng hợp – Ngoại vụ

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Việt Phương

Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Tuyên

Phó phòng

Trịnh Thị Bích Hương

Cviên

Bùi Thị Dịu

Cviên

5. Phòng Hành chính - Tổ chức

Họ tên

Chức vụ

Vương Minh Đức

Trưởng phòng

Đào Thị Thanh Loan

Phó phòng

Phạm Thị Xuân Loan

VThư

Vũ Thị Hương

VThư

Vũ Nhật Thuỳ

VThư

Nguyễn Thanh Tùng

HC

Ngô T. Phương Huyền

L.Trữ

6. Phòng Quản trị - Tài vụ

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Tuấn Linh

Phó phòng PT

Tô Xuân Dưỡng

Phó phòng

Nguyễn Hùng Trường

Kế toán

Vũ Thị Vân

Quản trị CS

7. Ban Tiếp công dân

Họ tên

Chức vụ

Vũ Thế Cương

Phó Trưởng Ban

Hồ Thị Bạch Thắng

Phó Trưởng Ban

Nguyễn Thị Nga

Cviên

Nguyễn Thị Bích Hòa

Cviên

Bạch Phương Thanh

Cviên

8. Trung tâm Tin học và Công báo

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Trí Tuệ

Giám đốc

Lê Anh Phương

Kỹ sư

Bùi Thị Bích Nguyệt

C.Viên

Nguyễn Thị Thu Hằng

C.Viên

Đinh Quang Tùng

C.Viên

9. Trung tâm Phục vụ hành chính công

Họ tên

Chức vụ

Hà Thị Ngọc Trang

Phó GĐ

Bùi Huy Thành

Phó GĐ

Phan Thị Hương

C.Viên

Nguyễn Thị Thúy Nga

C.Viên

Ngô Thị Quỳnh Nga

C.Viên

Lưu Hùng Dũng

Cán sự

Đặng Anh Đào

Lưu trữ

Nguyễn T. Minh Phương

C.Viên

10. Nhà khách UBND tỉnh

Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình

Họ tên

Chức danh

Bùi Văn Khánh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Toàn

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Đinh Công Sứ

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nguyễn Văn Chương

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quách Tất Liêm

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
 

Họ tên

Chức danh

Bùi Văn Trường

Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Ngô Ngọc Mỹ

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Nguyễn Văn Tâm

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

Vũ Tuấn Dũng

Phó Chánh Văn phòng
UBND tỉnh

 

Các Phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

 

1. Phòng Nội chính - Văn xã - Kiểm soát thủ tục hành chính

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Hoàng Vân

Trưởng phòng

Nguyễn Quốc Vũ

Phó phòng

Nguyễn Thị Tố Nga

Phó phòng

Bùi Tiến Thành

Phó phòng

Đỗ Thị Thanh Hương

Chuyên viên

Lê Thị Thu Hoa

Chuyên viên

2. Phòng Kinh tế ngành

Họ tên

Chức vụ

Quách Thu Hòa

Trưởng phòng

Trần Văn Đính

Phó phòng

Trần Xuân Hoàng

CViên

Bùi Văn Đồng

CViên

Phạm Minh Dân

Cviên

Nguyễn Ngọc Kim

Cviên

3. Phòng Kinh tế tổng hợp

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng

Bùi Hoàng Khánh

Phó phòng

Vũ Bình Minh

Phó phòng

Lê Quang Toàn

Cviên

4. Phòng Tổng hợp – Ngoại vụ

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Việt Phương

Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Tuyên

Phó phòng

Trịnh Thị Bích Hương

Cviên

Bùi Thị Dịu

Cviên

5. Phòng Hành chính - Tổ chức

Họ tên

Chức vụ

Vương Minh Đức

Trưởng phòng

Đào Thị Thanh Loan

Phó phòng

Phạm Thị Xuân Loan

VThư

Vũ Thị Hương

VThư

Vũ Nhật Thuỳ

VThư

Nguyễn Thanh Tùng

HC

Ngô T. Phương Huyền

L.Trữ

6. Phòng Quản trị - Tài vụ

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Tuấn Linh

Phó phòng PT

Tô Xuân Dưỡng

Phó phòng

Nguyễn Hùng Trường

Kế toán

Vũ Thị Vân

Quản trị CS

7. Ban Tiếp công dân

Họ tên

Chức vụ

Vũ Thế Cương

Phó Trưởng Ban

Hồ Thị Bạch Thắng

Phó Trưởng Ban

Nguyễn Thị Nga

Cviên

Nguyễn Thị Bích Hòa

Cviên

Bạch Phương Thanh

Cviên

8. Trung tâm Tin học và Công báo

Họ tên

Chức vụ

Nguyễn Trí Tuệ

Giám đốc

Lê Anh Phương

Kỹ sư

Bùi Thị Bích Nguyệt

C.Viên

Nguyễn Thị Thu Hằng

C.Viên

Đinh Quang Tùng

C.Viên

9. Trung tâm Phục vụ hành chính công

Họ tên

Chức vụ

Hà Thị Ngọc Trang

Phó GĐ

Bùi Huy Thành

Phó GĐ

Phan Thị Hương

C.Viên

Nguyễn Thị Thúy Nga

C.Viên

Ngô Thị Quỳnh Nga

C.Viên

Lưu Hùng Dũng

Cán sự

Đặng Anh Đào

Lưu trữ

Nguyễn T. Minh Phương

C.Viên

10. Nhà khách UBND tỉnh

Họ tên

Chức vụ

Bùi Thị Phấn

Chủ nhiệm

Hoàng Thị Dung

Kế toán

Nguyễn Thị Phương

P. Vụ

Bùi Thị Lương

P. vụ

Nguyễn Tiến Quân

P. vụ

Nguyễn Thị Hằng

P. vụ

Nguyễn Thị Lý

Thủ quỹ

Họ tên

Chức vụ

Bùi Thị Phấn

Chủ nhiệm

Hoàng Thị Dung

Kế toán

Nguyễn Thị Phương

P. Vụ

Bùi Thị Lương

P. vụ

Nguyễn Tiến Quân

P. vụ

Nguyễn Thị Hằng

P. vụ

Nguyễn Thị Lý

Thủ quỹ


web basic 2x