Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Lượt xem: 29
Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; Kế hoạch số 943/KH-SNV ngày 28/3/2023 của Sở Nội vụ về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023. Từ ngày 30/5 - 01/6/2023, Sở Nội vụ đã tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 cho 80 công chức, viên chức cấp huyện và 151 công chức cấp xã làm công tác văn thư, lưu trữ.

Tập huấn CCHC 03061

Đồng chí Phạm Thị Tuyết - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu
tại lớp tập huấn cấp huyện 

Với thời lượng 02 ngày/lớp tập huấn, 14 tiết lý thuyết và 4 tiết thực hành, 231 học viên của 02 lớp bồi dưỡng đã được các Báo cáo viên của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước và Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin - Truyền thông giới thiệu, truyền đạt các chuyên đề về: hướng dẫn quản lý văn bản, công tác lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử đối với tài liệu giấy; hướng dẫn triền khai nhiệm vụ hiện đại hóa công tác văn thư lưu trữ trong việc quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ tài liệu điện tử, giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; Hướng dẫn nội dung lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử; Hướng dẫn Quy trình tiếp nhận xử lý, ban hành văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của tỉnh Hòa Bình.

Tập huấn CCHC 03062

Hình ảnh tại lớp tập huấn cấp xã

Trên tinh thần học tập tích cực, các học viên đã hưởng ứng các nội dung giảng viên truyền đạt, tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong suốt quá trình học. Sau 02 ngày học tập nghiêm túc, các học viên được trang bị kịp thời những kiến thức cơ bản và cập nhật các nội dung mới về công tác văn thư, lưu trữ. Đây cũng là dịp để công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ nắm bắt kiến thức, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những tình huống xảy ra trong thực tiễn trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại đơn vị./.                                             

 

 

Thùy Anh, Phòng Cải cách hành chính & VTLT

 

web basic 2x