CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
Lượt xem: 30
Tổng Liên đoàn lao động ban hành Quyết định 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 về Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn.

Theo đó, các hình thức kỷ luật trong tổ chức công đoàn được quy định như sau:  

- Đối với tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp và các tổ chức trong hệ thống công đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán.
          - Đối với đoàn viên công đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.

- Đối với cán bộ công đoàn: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (các chức vụ công đoàn), khai trừ.

          Bên cạnh đó, quy định các trường hợp chưa được xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật như sau:

          - Đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

- Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tạm thời đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận.
          - Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

Quyết định 5130/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày 12/8/2022 thay thế Quyết định 493/QĐ-TLĐ năm 2017.

 

Lưu Thị Quỳnh Nga, Thanh tra Sở

web basic 2x