Tiền lương vào thời gian nghỉ hè của giáo viên tính như thế nào? Giáo viên có được hưởng phụ cấp khi nghỉ hè không?
Lượt xem: 283
Căn cứ  bổ sung bởi  quy định:

“Điều 5. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm.

 Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)”.

Theo đó, quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là giáo viên tiểu học nên hàng năm bạn được nghỉ hè 2 tháng. Thời gian nghỉ hè này của bạn được thay cho thời gian nghỉ phép hằng năm của người lao động. Trong thời gian này, bạn được trả nguyên lương, và được hưởng phụ cấp (nếu có).

 Giáo viên nghỉ hè có thể được hưởng phụ cấp trách nhiệm không?

Căn cứ khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định phụ cấp trách nhiệm công việc như sau:

- Phụ cấp trách nhiệm công việc

 1. a) Nhà giáo, CBQLGD thuộc đối tượng áp dụng tại khoản 1 mục I của Thông tư này công tác tại các trường chuyên biệt được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung và không hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 2. b) Cách tính

Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng trong 1 tháng = Mức lương tối thiểu chung x 0,3.

 1. c) Phương thức chi trả

- Phụ cấp trách nhiệm công việc được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng;

- Khoản phụ cấp này được hạch toán vào mục 102 tiểu mục 03 của chương, loại, khoản tương ứng theo mục lục ngân sách nhà nước.'

Đồng thời khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-Thời BGDĐT bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm như sau:

- Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

 1. a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)”.
 2. b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 3. c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.'

Như vậy, theo quy định trên, thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hàng năm thì được hưởng nguyên lương và các phụ cấp nếu có. Do đó trong thời gian nghỉ hè, bạn vẫn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định trên.

Giáo viên dạy thêm giờ do nhà trường yêu cầu thì có được trả thêm lương không?

Căn cứ Điều 3 Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định tiền lương dạy thêm giờ được tính như sau:

'Điều 3. Nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ

 1. Tiền lương của một tháng làm căn cứ tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo, bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).
 2. Định mức giờ dạy/năm đối với giáo viên mầm non; định mức tiết dạy/ năm học đối với giáo viên phổ thông; định mức giờ giảng dạy/năm học đối với giáo viên trung cấp chuyên nghiệp; tiêu chuẩn giờ giảng/năm học đối với giáo viên, giảng viên dạy nghề; định mức giờ chuẩn giảng dạy/năm đối với giảng viên cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được gọi chung là định mức giờ dạy/năm.
 3. Năm học quy định tại Thông tư liên tịch này được tính từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề.
 4. Đối với nhà giáo công tác ở các cơ sở giáo dục công lập có nhiều cấp học, trình độ nghề được áp dụng định mức giờ dạy/năm quy định cho cấp học, trình độ nghề cao nhất mà nhà giáo đó trực tiếp tham gia giảng dạy theo sự phân công của người đứng đầu cơ sở giáo dục.
 5. Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Cơ sở giáo dục công lập quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư liên tịch này, căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ cho phù hợp.
 6. Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác (sau đây gọi chung là đi làm nhiệm vụ khác) do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay.
 7. Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động.
 8. Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch này không quá số giờ làm thêm theo quy định của pháp luật.'

Theo quy định trên đã nêu rõ 'Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt'. Như vậy trong trường hợp của bạn dạy thêm giờ do nhà trường yêu cầu thì sẽ được tính thêm tiền lượng dạy thêm giờ cho bạn./.

 

Lưu Thị Quỳnh Nga, Thanh tra Sở

web basic 2x