Tỉnh Hoà Bình tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024
Lượt xem: 36
Ngày 24/01/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố và các tập thể tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023”. 

Hội nghị đã biểu dương và trao tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 22 tập thể tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 56 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

21 02 tdkt

 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh
cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc
, dẫn đầu phong trào thi đua

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2024, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, lấy kết quả thi đua làm tiêu chí, thước đo để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tổ chức các phong trào thi đua phải thực chất, tránh hình thức; phải gắn với thực tiễn địa phương. Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; bảo đảm khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan; khen thưởng đúng người, đúng việc, thành tích đến đâu khen đến đó. Quan tâm khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất; kịp thời khen thưởng đối với các tập thể nhỏ, những người trực tiếp lao động, sản xuất, kinh doanh có thành tích tiêu biểu trong các lĩnh vực.

 

21 02 tdkt 2

 

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2024.

 

21 02 tdkt 3

 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào
thi đua yêu nước năm 2024 (Ảnh: Báo Hoà Bình điện tử)

 

Võ Linh Trang, Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

web basic 2x