Huyện Kim Bôi tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 26
Ngày 09/01/2024, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đồng chí Bùi Ngọc Đại, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng; Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư - Bí thư huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Năm 2023, UBND huyện Kim Bôi phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi “Đoàn kết kỷ cương, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kịp thời hiệu quả ” thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện được diễn ra thường xuyên gắn với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có mô hình tốt, cách làm hay đem lại giá trị kinh tế cao. Phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh', phong trào 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới', phong trào 'Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau', phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ để triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Kim Bôi giai đoạn 2023-2025….tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

tdkt 17 01

 

Các Cụm, khối thi đua của huyện ký giao ước thi đua năm 2024.

 

Nhân dịp này UBND huyện Kim Bôi đã công bố Quyết định và trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể; Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 09 đơn vị; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 05 cá nhân; Bằng khen cho 15 cá nhân; Cờ thi đua của tỉnh cho 06 đơn vị; 12 Bằng khen cho các đơn vị thuộc các cụm, Khối thi đua.

Tại Hội nghị các đơn vị trong cụm, khối thi đua của huyện đã ký giao ước thi đua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

                                            

                                  Nguyễn Quốc Tuấn (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)

web basic 2x