Khối thi đua các tổ chức xã hội tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 33
Ngày 13/12/2023, Khối thi đua các tổ chức xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị trong khối làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương. Tổ chức phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua, tổ chức sơ kết và bình xét thi đua khen thưởng theo đúng quy định.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã dành thời gian thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và các biện pháp để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2024.

 

22 12 tong kt khi x hi

 

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

 

Căn cứ vào thành tích đạt được, các đơn vị trong khối đã bình xét, nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng Cờ thi đua cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; tặng Bằng khen cho 3 đơn vị gồm: Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, Hội Người cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

 

 

 

Võ Linh Trang, Chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

web basic 2x