Thành phố Hoà Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 29
Ngày 24 - 25/11/2023, Uỷ ban nhân dân thành phố Hoà Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2023.

 

lop boi duong tdkt 13 12 1

 

Đồng Chí Nguyễn Hữu Luyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Báo cáo viên là Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã triển khai các nội dung về Luật thi đua khen thưởng năm 2022; các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn việc huỷ bỏ Quyết định khen thưởng, thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng; hướng dẫn thực hiện các nội dung của Quy định điển hình tiên tiến và thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ thi đua, khen thưởng.

 

lop boi duong tdkt 13 12 2

 

Đồng chí Bùi Ngọc Đại, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Báo cáo viên đang trao đổi
các nội dung chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng

 

Qua các nội dung được triển khai, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hoà Bình đã được trang bị các kiến thức cơ bản, nắm được những điểm mới về công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần khắc phục khó khăn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Võ Linh Trang, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

web basic 2x