Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 30
Ngày 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

cab32f64477d9623cf6c

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Sở Nội vụ

Dự và chủ trì tại điểm cầu Đảng bộ Sở Nôi vụ có đồng chí Đặng Mai Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01/KL-TW, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Việc học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hằng năm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy thực hiện hiệu quả việc kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm với phong trào thi đua yêu nước được hưởng ứng mạnh mẽ; nhiều cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội, bảo đảm Quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị các tỉnh, thành phố trong cả nước ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với cụ thể hóa nội dung nêu gương; triển khai nghiêm túc, bài bản việc đăng ký nội dung nêu gương, tiêu chí phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức; trong nhiệm vụ, giải pháp của các chuyên đề hằng năm về việc học và làm theo Bác đều nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Hoạt động tuyên truyền được triển khai sâu rộng, thường xuyên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, phù hợp. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời chủ động chọn trọng tâm, trọng điểm tiến hành tự kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận về kết quả; bài học kinh nghiệm sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các giải pháp trong thời gian tới. Hội nghị cũng tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về học và làm theo Bác của các gương điển hình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Tuyên giáo các cấp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ 'học tập, làm theo và nêu gương”, đặc biệt là tinh thần nêu gương. Đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân... 

 

Trần Phương - Văn phòng Sở Nội vụ

 

web basic 2x