Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Nội vụ
Lượt xem: 24

Ảnh: Đồng chí Hoàng Lê Duy, Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị

 Lời dẫn: Tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức ngày 26/5/2023, đồng chí Hoàng Lê Duy, Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ tham luận với chủ đề: “Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Nội vụ”

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Lê Duy, Bí thư Chi đoàn Sở Nội vụ cho rằng:

  “…. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua các tổ chức Đoàn thể chính trị trong cơ quan Sở đã tích cực phối hợp, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hằng năm để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ X đã đề ra.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, lãnh đạo Sở, các hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn, Chi đoàn thanh niên có nhiều đổi mới, với nhiều các hoạt động thực chất, được triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Nội vụ giai đoạn hiện nay, trong đó Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đã tổ chức, thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động trong cơ quan, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cho Đoàn viên công đoàn; chú trọng nghiên cứu, tham gia đề xuất với Đảng uỷ, lãnh đạo Sở các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, giảm thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, đạt hiệu quả cao theo lĩnh vực ngành Nội vụ được giao phụ trách. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành công đoàn thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, như phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”,… qua đó đã góp phần xây dựng cơ quan văn hóa Xanh  - sạch - đẹp, môi trường văn hoá lành mạnh, nếp sống văn minh, tiến bộ, tác phong làm việc nghiêm túc.

Cùng với các hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn cơ quan, Chi đoàn thanh niên cơ quan trong nửa nhiệm kỳ qua, cũng đã tích cực triển khai, đồng bộ có hiệu quả nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tham gia công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ, như: Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt là các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng có tác động trực tiếp đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của đoàn viên thanh niên với các hình thức phong phú, sinh động, thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia; tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào hoạt động với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; với phương châm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên Chi đoàn đã giữ vai trò nòng cốt trong lực lượng dân quân tự vệ, Phòng chống bão lụt và Phòng chống cháy nổ của cơ quan; hoàn thành tốt các chương trình huấn luyện dân quân tự vệ do Ban Chỉ huy quân sự Thành phố Hòa Bình tổ chức hàng năm. Nhiều phong trào khác được Chi đoàn tích cực tham gia, hưởng ứng, như phong trào “Hiến máu tình nguyện”, phòng trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, các phong trào thanh niên tình nguyện do Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức; duy trì phong trào “Xanh, sạch, đẹp” trong cơ quan; tổ chức các hoạt động giúp đỡ các xã vùng đặc biệt khó khăn thuộc huyện Tân Lạc, do Sở Nội vụ phụ trách giúp đỡ; các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao với các đơn vị bạn nhằm tăng cường mối đoàn kết, kết nối công tác, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên chi đoàn có môi trường rèn luyện, phấn đấu; qua đó, giúp cho đoàn viên chi đoàn phát huy những điểm mạnh, đồng thời tự soi và có giải pháp để khắc phục sửa chữa những điểm còn hạn chế, tiếp tục hoàn thiện bản thân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện của Chi đoàn đã tạo được môi trường trải nghiệm, rèn luyện, phấn đấu, cống hiến giúp hình thành lớp đoàn viên, thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng tham gia vào quá trình xây dựng Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ vừa qua, Đoàn thanh niên cơ quan Sở đã giới thiệu 04 đoàn viên ưu tú cho Đảng uỷ xem xét kết nạp vào Đảng; và 4/4 đồng chí đã được chuyển Đảng chính thức. Sau khi được kết nạp, các đảng viên trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, chứng tỏ bản lĩnh chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn của mình, được các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Sở đánh giá cao, xem xét đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong các năm tiếp theo.

Từ thực tiễn triển khai các hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cơ quan Sở Nội vụ thời gian qua; đồng chí Hoàng Lê Duy, Bí thư Chi đoàn đã đề xuất một số giải pháp để tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Nội vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ:

Một là, Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên và đoàn viên thanh niên; đặc biệt giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, tới toàn thể Đoàn viên, gắn với việc 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' và các chuyên đề hằng năm.

Hai là, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn cơ quan sở cần bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy, Cơ quan Sở trong cả nhiệm kỳ và hằng năm; căn cứ theo đó cụ thể hóa chương trình hoạt động của hằng năm, cho phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Tăng cường vai trò của tổ chức mình đối với quá trình xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đảng uỷ và của sở.

Ba là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nhận thức của Đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, từ đó chủ động tham mưu với cấp ủy về công tác phát triển Đảng viên trong Đảng bộ sở.

Bốn là, Các tổ chức đoàn thể chính trị cần thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của đoàn viên và xu thế phát triển của các tổ chức trong tình hình mới.

Thay mặt, Ban Chấp hành Chi đoàn và đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ, đồng chí Hoàng Lê Duy bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tiếp tục có nhiều giải pháp, đồng thời triển khai, phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình trong tham gia xây dựng Đảng, góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra…”./.

 

 

                  Tin, bài, ảnh: Bùi Văn Tuấn, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ

web basic 2x