HỌP LIÊN NGÀNH, TIẾP THU CHỦ TRƯƠNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ VỀ NGHỊ QUYẾT THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ CHUẨN BỊ TRÌNH KỲ HỌP THỨ 18 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ), HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Lượt xem: 26

Sáng ngày 08/03/2024, tại Hội trường tầng 4 Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình tổ chức họp về nội dung dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Nội vụ, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Mai Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

Dự họp có đồng chí: Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở Tài chính và các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, lãnh đạo các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp.

 xdcq  8 3 1

 

Đồng chí Đặng Mai Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ - chủ trì triển khai các nội dung

và điều hành thảo luận cho ý kiến vào việc tiếp thu chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

đối với dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Nội vụ.

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tập trung thảo luận đối với một số vấn đề sau: thống nhất tên gọi của Nghị quyết, bố cục, nội dung các Điều, khoản, điểm liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã; nguồn kinh phí thực hiện chi trả cho các đối tượng thụ hưởng khi nghị quyết được ban hành.

 

xdcq  8 3 2

 

Đồng chí: Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở Tài chính tham gia ý kiến về phương án

dự toán kinh phí thực hiện nghị quyết đảm bảo phù hợp với quy định

và tình hình cân đối nguồn ngân sách tỉnh

 

xdcq  8 3 3

 

Đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham gia đồng thuận

về các chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ cho các chức danh

 

Các ngành thảo luận đi đến thống nhất cao về: tên gọi, bố cục của Nghị quyết, đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh và số lượng, tên gọi các chức danh và các mức chi cho các đối tượng thuộc chính sách được đề xuất trong dự thảo nghị quyết.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các ngành, Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 18 (kỳ chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

 

Đỗ Thị Hương, Phó trưởng Phòng XDCQ&CTTN

web basic 2x