HỘI NGHỊ THỐNG NHẤT KINH PHÍ THỰC HIỆN 02 NGHỊ QUYẾT THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ CHUẨN BỊ TRÌNH KỲ HỌP THỨ 18 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ), HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Lượt xem: 23
Sáng ngày 04/03/2024, tại trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị thống nhất kinh phí thực hiện 02 Nghị quyết thuộc lĩnh vực Nội vụ chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bùi Văn Khánh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hòa Bình; đồng chí Bùi Văn Trường, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; các Ban: Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 xdcq 06 3 1

 

Toàn cảnh Hội nghị thống nhất kinh phí thực hiện 02 Nghị quyết

thuộc lĩnh vực Nội vụ tại trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt kết quả họp liên ngành thống nhất giải pháp và tiếp thu báo cáo thẩm định của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh các phương án kinh phí để thực hiện 02 Nghị quyết thuộc ngành Nội vụ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành. Bên cạnh đó xin ý kiến Hội nghị về nội dung chưa thống nhất của Giám đốc Sở Tài chính về “khả năng ngân sách tỉnh không thể cân đối được để thực hiện chính sách nếu Nghị quyết được ban hành.

 

xdcq 06 3 2

 

Đồng chí Nguyễn Đình Tư, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trình bày phương án 2 về dự toán

kinh phí thực hiện Nghị quyết báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự

xem xét, quyết định.

 

Sau khi nghe các ngành thảo luận tham gia ý kiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận: Giao cho Sở Nội vụ chủ trì thống nhất với Sở Tài chính tính dự toán kinh phí thực hiện 02 Nghị quyết phù hợp với điệu kiện ngân sách tỉnh và cho chủ trương về mức phụ cấp, khoán kinh phí, mức hỗ trợ cho các đối tượng hưởng chính sách tính bằng số tiền cụ thể.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh sau hội nghị, Sở Nội vụ sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương và thực hiện các bước tiếp theo hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 18 (kỳ chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra vào ngày 28/3/2024./.

 

Đỗ Thị Hương, Phó trưởng Phòng XDCQ&CTTN

web basic 2x