BỘ TƯ PHÁP:TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

Tin hoạt động | 21-02-2024 | 55 lượt xem

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Thái Phương - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp; đồng chủ trì có đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó giám đốc Sở Tư pháp; đại biểu tham dự Hội nghị là đại diện các cơ quan: Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế…; đại diện Ủy ban nhân dân, Tòa án, Viện kiểm sát, Công an huyện và Ủy ban nhân dân một số xã, phường, thị trấn tại thành phố Hòa Bình, các huyện: Tân Lạc, Cao Phong, Đà Bắc…

 Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, phát biểu kai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Thái Phương - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước - Bộ Tư pháp trao đổi, truyền đạt một số nội dung về Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước, các văn bản Quy phạm pháp luật về bồi thường nhà nước, cách xử lý hồ sơ giải quyết vụ việc bồi thường nhà nước…

Đồng chí  Lê Thái Phương, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp tại Hội nghị

Ngoài những nội dung được truyền đạt Hội nghị còn tiến hành giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ trực tiếp đối với các vụ việc yêu cầu bồi thường và các vụ việc xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ cũng như quán triệt một số vấn đề lưu ý trong công tác bồi thường nhà nước.

Thông qua Hội nghị, để nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp xác định tiếp tục tổ chức thi hành hiệu quả các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đối tượng là cá nhân, tổ chức. Đẩy mạnh công tác đôn đốc, theo dõi giải quyết Bồi thường Nhà nước, có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các trường hợp bồi thường. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các quyết định, hành vi thực thi công vụ trong mọi lĩnh vực có thể dẫn đến phải bồi thường để tổ chức rút kinh nghiệm, phòng tránh các các vi phạm xảy ra./.   

Hồng Hạnh