Xin ý kiến đối với Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 28
Hồ sơ dự thảo Quyết định xem và tải tại đây:
web basic 2x