Tổng số: 17
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
916/QĐ-BNV 19/04/2016 Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ
Lượt xem: 0
101/TB-SNV 18/01/2016 Thông báo số 101/TB-SNV ngày 19/01/2016 về việc tuyển sinh đại học theo chế độ cử tuyển năm học 2015-2016
Lượt xem: 0
2576/SNV-CCHC 17/11/2015 Công văn số 2576/SNV-CCHC ngày 18/11/2015 về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC hàng năm
Lượt xem: 0
1860/SNV-CCHC 23/08/2015 Công văn số 1860/SNV-CCHC ngày 24/8/2015 v/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011-2015
Lượt xem: 0
1029/SNV-CCHC 26/05/2015 Công văn số 1029/SNV-CCHC ngày 27/5/2015 v/v hướng dẫn sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và phương hướng
Lượt xem: 0
139/SNV-TĐKT 22/01/2015 Công văn số 139/SNV-TĐKT v/v tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh năm 2014
Lượt xem: 0
42/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Lượt xem: 0
KKTS 15/12/2014 Mẫu kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
Lượt xem: 0
1901/SNV-QLCC 22/10/2014 Công văn số 1901/SNV-QLCC ngày 23/10/2014 về việc thành lập các ban của hội đồng tuyển dụng công chức
Lượt xem: 0
1090/SNV-QLCC 01/07/2014 Công văn số 1090/SNV-QLCC ngày 02/7/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc xếp lương cho giáo viên mầm non theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV
Lượt xem: 0
web basic 2x