ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU UBMTTQ VIỆT NAM XÃ SUỐI HOA, HUYỆN TÂN LẠC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Lượt xem: 23
Trong hai ngày 21 và 22/3/2024, tại Nhà Văn hóa xã Suối Hoa đã diễn ra Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Hoa lần thứ II, nhiệm kỳ 2024 - 2029 có 83 đại biểu dự Đại hội. Với vai trò là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công giúp đỡ xã Suối Hoa, đoàn công tác của Sở Nội vụ do đồng chí Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân lạc, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về địa bàn khu dân cư đạt được những kết quả đáng trân trọng như: Xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được 60.000.000đ và xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” 20.000.000 đồng, phối hợp xây dựng và trao 12 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá 314.000.000 đồng; huy động nguồn hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh với tổng số tiền trên 500.000.000 đồng.... Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng rõ nét và có hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

sui hoa 1

 

Đ/c Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã chia sẻ những khó khăn khách quan tác động đến công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong trong nhiệm kỳ 2019-2024 như: Việc Thực hiện Nghị quyết 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình; ảnh hưởng của Đại dịch covid-19, từ công tác phòng, chống dịch; đến quá trình duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế..., đồng chí đã ghi nhận và chúc mừng những thành tích đã đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã trong nhiệm kỳ qua.

sui hoa 2

 

Đ/c Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Đại hội

 

Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, đồng chí Phạm Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

 Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về chủ trương Đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương; chủ động, tích cực bám sát cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tư vấn để Trưởng ban Mặt trận, trưởng các đoàn thể ở các xóm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tập hợp, phản ánh kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan Đảng, chính quyền đồng thời đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết các kiến nghị của Nhân dân. Vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, Động viên Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kính tế - xã hội của xã. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, thu hút đông đảo du khách đến với Suối Hoa.

Thứ ba, Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc thực hiện dân chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát, phản biện xã hội và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, đoàn viên, hội viên; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, hội viên và nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, những kiến nghị đề xuất của mình đối với Đảng, chính quyền và tổ chức; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.   

 

sui hoa 3

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Hoa đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã hiệp thương cử 33 đồng chí tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam xã khóa II, Đồng chí Bùi Văn Nhung được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đề nghị nhận những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Hoa đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Một số hình ảnh của Đại hội:

sui hoa 4

 

Thượng tá Phạm Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng công an huyện Tân Lạc và

Đ/c Bùi Tiến Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

huyện Tân Lạc tặng hoa chúc mừng Đại hội

sui hoa 5

 

Đội văn nghệ của xã chào mừng Đại Hội

 

sui hoa 6

 

Đoàn công tác Sở Nội vụ chụp ảnh lưu niệm với Đại hội.

 

(Lý Thị Phượng - Văn phòng)

web basic 2x