KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ” năm 2016
Lượt xem: 35
Hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ” do UBND tỉnh Hòa Bình phát động, ngày 22/02/2016 Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 286/KH-SNV về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ” năm 2016.

Nội dung chi tiết xem và tải tại đây:

KH 286/KH-SNV ngày 22/02/2016

Mẫu bản cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương

Mẫu bản đăng ký của tập thể đơn vị

 

Trần Phương - Văn phòng Sở

web basic 2x